Boerenkrijgstappers VZW - Vennetocht

De derde wandeltocht van de Donkmeertrofee ging door op donderdag 5 september 2019 en start uitzonderlijk niet vanuit CC De Venne, Veerstraat te Uitbergen, maar vanuit de voetbalkantine van FC SKV Overmere.

Het Sigmaplan Cluster Kalkense Meersen is een meer dan 1000 ha historisch meersengebied welke door de dijkwerken een betoverend natuurgebied in wording is.

Samen met de Donkmeertocht, de Heidemeerstocht en de Boerenkrijgstapperstocht vormt dit “de Donkmeertrofee ”. Deelname aan 3 van de 4 tochten binnen hetzelfde jaar wordt beloond met een grote fles streekbier. De noodzakelijke stempelkaart is gratis te verkrijgen op de Donkmeertocht en de Heidemeerstocht